torsdag 14. februar 2019

Magisk fra Jan Rabben

Onsdag 13. februar hadde vi besøk av en av våre egne, Jan Rabben fra Stord. Tema var stable-teknikk og kortreiste småfugler i flukt. Vi fikk se ulike motiver som passer til stabling, dvs. det å ta mange bilder av samme motiv fra nøyaktig samme ståsted (med stativ), men der fokus forskyves i hvert bilde. Ved å bruke stor blenderåpning bevares en utvisket bakgrunn, samtidig som en liten del av motivet i hvert bilde blir skarpt. Ved å sette sammen alle bildene til ett (ved å "stable"), blir resultatet et motiv som er skarpt i alle deler du vil ha skarpt, samtidig som hovedmotivet trer fram mot en diffus bakgrunn. Resultatet blir noe helt annet enn du kan få med liten blenderåpning. Da kan deler av bildet bli skarpt, men ikke like mye som du får ved stabling, og bakgrunnen kan bli mer forstyrrende. Etter at bildene er tatt, bruker Jan programmet Helicon Focus, men det finnes også andre. Fokusforskyvningen kan gjøres manuelt, men flere kameraer har nå stabling som en innebygd funksjon.
Etter en spennende gjennomgang med stabling, fikk vi se bilder av småfugler i flukt, tatt i maks 100 meters avstand fra der Jan bor. Rask lukkertid med 1/3000-1/4000 sek. er en forutsetning for å få skarpe bilder av slike motiver. Småfuglene er raske, og en utfordring er å få dem innenfor søkeren. Vi fikk noen gode tips om hvordan dette kan gjøres. Bildene vi fikk se var av vanlige arter, men du verden for noen fine bilder! Her er noen eksempler. Plantebildene er fra Jans bok "Ville blomar i Sunnhordland" (2016). Foto alle bilder: Jan Rabben.
Rypebær

Vårrublom

Hjertegras

Nøtteskrike i flukt

Nøtteskrike ved vannbad

Kjøttmeis i flukt

onsdag 6. februar 2019

Fuglerikt i Nesttunvannet

Inspirert av den vellykkede turen til Osterøy og det fine været organiserte vi en spontan tur utenom programmet til Nesttunvannet 5. februar. Sola sto lavt, og vi fikk fint lys. Det var 20 sangsvaner i vannet, 10 laksender, og i tillegg stokkender, toppand og brunnakke. 12 medlemmer møtte opp, og det ble mange fine bilder i fint lys. Som vanlig var det hyggelig drøs og god stemning. Her er noen glimt fra bildene vi tok:
Laksand. Foto: Annelin Hoff.

Sangsvaner. Foto: Mona Tertnes Bakke.

 Sangsvane inn for landing. Foto: Rita Holdhus.

Laksand. Foto: Anders Lundberg.
Sangsvaner. Foto: Jan Helge Fosså.

Årets første tur til Osterøy

Søndag 3. februar gikk årets første tur i regi av Biofoto Hordaland til Osterøy. Vi var 20 ivrige fotografer som møtte opp ved Loneelva for å se etter fossekall og andre fugler. Langs elva så og fotograferte vi flere fossekaller, og mange fikk fine bilder av fossekall, med og uten fangst. Etter lunsj dro vi til Haus og Mjeldavågen, som er et brakkvann med utløp til sjøen via Straumen. Her var det ender av ymse slag - stokkand, toppand og kvinand - og det var knoppsvaner og gråhegre. Praten gikk livlig, med utveksling av erfaringer med ulike kamerainnstillinger og tips av alle slag. Turen kan oppsummeres som en fotografisk og sosial suksess. Her er noen smakebiter fra billedfangsten.
 Fossekall. Foto: Dag Hafstad.

 Kvinender. Foto: Georg Romslo.

 Fossekall. Foto: Jan Helge Fosså.

 Ivrige fotografer i Straumen. Foto: Katarina Jørgensen.

Knoppsvaner. Foto: Katarina Jørgensen.

 Kvinand-hunn i vinterdrakt. Foto: Marit Friberg.

 Kvinand-par. Foto: Mona Tertnes Bakke.

 Kvinand-hann. Foto: Kjetil Torvik.

 Knoppsvane. Foto: Per Ivar Bruvik.

 Kvinand-hann som poserer. Foto: Rita Holdhus.

Kvinand-par, hannen poserer. Foto: Anders Lundberg.