onsdag 16. mai 2018

Få bedre smell i bildene

Tekst og illustrasjoner: Anders Lundberg

For å sikre god balanse mellom lyse og mørke partier i bildene, er det vanlig å sjekke histogrammet. Dersom et bilde inneholder mønstre med et variert spekter av lysstyrker, vil spredningen av fargetoner fordele seg jevnt over histogrammet. Om bildet er mørkt, vil spredningen av fargetoner forskyves mot venstre; om bildet er lyst, vil fargetonene forskyves mot høyre. Ved å sjekke histogrammet, kan en se om eksponeringen er riktig, eller om det må justeres den ene (mørkere) eller andre veien (lysere).

En alternativ og ofte raskere måte å sjekke om bildet er korrekt eksponert, er å sjekke høylysvisningen som mange kameramodeller har. Alle de kjente kameraprodusentene har denne funksjonen innebygd i mange av sine kameraer. Det kalles forskjellige ting, som høylysvarsling, høylysblinking o.l., men de fungerer stort sett på samme måte. Høylysvarsling er spesielt nyttig for å sjekke om det finnes utbrente partier i bildet. Det kan typisk være hvite partier, som snøfenner, hvite deler av fugler, hvite skyer eller andre helt lyse felter. Om du bare sjekker skjermen på baksida av kameraet, kan du lett bli lurt og tro at bildet er korrekt eksponert. Med høylysvarslingen aktivert, vil deler av bildet som eventuelt er overeksponert (utbrent) blinke. Dersom det skjer, må du blende ned eller kompensere eksponeringen. Dette gjelder også dersom du tar bilder i råformat. Dersom bildet inneholder utbrente partier, er det ikke mulig å hente fram detaljer i disse partiene i etterbehandlingen. Derfor er det svært nyttig å sjekke om du har høylysblinking. I motiver med stor kontrast mellom lyse og mørke partier, kan det hende du må kompensere så mye at andre deler av bilder blir undereksponert. Fortvil ikke. Dette kan enkelt rettes opp i etterbehandlingen med å lette i skyggepartiene.

Hvordan aktiveres høylysvarslingen? Det gjøres enkelt i menyen, men på litt forskjellig måte hos de ulike produsentene. Om vi begynner med Nikon, finner du denne funksjonen i avspillingsmenyen. Der skal du åpne undermenyen  ”Visningsalternativer for avspilling”. Der bestemmer du opptaksinformasjonen som skal vises ved å klikke av de alternativene du ønsker. Mine valg er ”Ingen (bare bildet)”, ”Høylys”, ”RGB-histogram” og ”Oversikt”. I denne sammenhengen er det alternativet ”Høylys” som er relevant. Om du klikker av på den, har du aktivert høylysvarslingen. Når du henter fram et bildet på skjermen på baksida av kameraet, kan du bla deg igjennom de ulike visningsalternativene du har klikket av (inklusive ”Høylys”) ved å trykke på den nedre delen av multifunksjonsvelgeren. Det er bare å prøve.

 Høylysvarslingen på Nikon aktiveres i Avspillingsmenyen, Visningsalternativer for avspilling.
 I undermenyen Visningsalternativer for avspilling klikker du av de visningsalternativene du ønsker skal komme fram. For enkelhets skyld er det her bare krysset av for "Høylys".
Dersom du har utbrente partier i bildet, vil disse blinke, her markert som svarte felt i de hvite snøfennene. Dersom bildet er korrekt eksponert, vil det ikke blinke i noen av høylysene.

Korrekt eksponert bilde med tegninger i alle deler, også de hvite partiene. Ingen høylysblinking.

Tilsvarende er det på de andre merkene. Her ser du den relevante menyen på Canon 5D Mark IV. Der finner du høylysvarslingen i den blå menyen, der du klikker på ”Highlight alert” eller ”Høylysvarsling” på norsk. Sony har en tilsvarende varsling, men den er utformet på en litt annen måte. Du finner den under Zebra-menyen. Når du klikker på den, vil eventuelle utbrente partier vises med en stiplet linje.

Høylysvarslingen hos Canon finner du i den blå menyen.

Høylysvarslingen hos Sony ligger under Zebra-menyen.Høylysvarslingen er ikke et alternativ til sjekk av histogrammet, men et supplement. I praksis er det lurt å sjekke begge. Gjør du det, får du garantert mer smell i bildene dine.

tirsdag 15. mai 2018

Insekter i fokus

Onsdag 23. mai tar John Skartveit oss med inn i insektenes verden. John er en av våre fremste eksperter på insekter, og dessuten en ivrig fotograf. Insektene er mer enn fluer og mygg, de omfatter også skapninger som er helt nødvendige for at både naturen og menneskenes verden skal eksistere. De pollinerer frukttrær og bærbusker, de sørger for at orkidéer o.a. planter blir kryssbestøvet og de er mat for mange insektspisende fugler. I det siste er det kommer urovekkende signaler om at antallet insekter går tilbake, ikke bare i byer og industrialiserte strøk, men også i naturreservater som skulle være beskyttet mot menneskelige inngrep. På møtet vil John fortelle oss om insektene, hva som kjennetegner dem, hvordan de lever, hvilke miljøer de opptrer i og hvorfor noen av dem er truet. Møtet holdes som vanlig i Fosswinckelsgt. 6 i Bergen, og begynner kl 18. Det er som alltid åpent for alle interesserte. Vel møtt!
Edderkoppene er ikke insekter, men hører til i gruppen edderkoppdyr. Foto: John Skartveit.

Nattsvermer pollinerer orkidéen nattfiol. Begge disse artene finnes i Bergen og andre deler av Hordaland. Foto: John Skartveit.

torsdag 3. mai 2018

Bli med til Runde i juni

21-24. juni drar vi til Runde igjen. Vi har leid et hus i Runde havn, og noen skal også bo på Runde Miljøsenter like ved. Det blir turer til fuglefjellene fra landsida, for å fotografere lunde og havørn. På veien passerer vi gjennom storjoens enemarker. Vi skal også fotografere langs strendene, hvor vi kommer tett på gråhegre, gravand, tjeld, skjærpiplerke, og kanskje oter og sel. Vi skal også ut i båt for å se fuglefjellene fra sjøsida. Er det fint vær, kan båten gå inn i en hule. På sjøen kommer vi tett på toppskarv, lunde, alke og havsule, enten de ligger på sjøen eller seiler forbi i lufta.

Turene til Runde er alltid kjekke. Vi praktiserer kameratkjøring, og deler på utgiftene. I huset vi leier kan vi lage maten selv, eller vi kan spise middag i kaféen på miljøsenteret. Turen er et høydepunkt sosialt og fotografisk, og vi deler med hverandre erfaringer og kunnskap, ikke minst om fokusfunksjoner, bakfokusknappen, tolking av histogrammet osv. Det er bare å melde seg på.
Bilen kan noen ganger gi god kamuflasje og man kommer tett innpå fuglene. Foto: Anders Lundberg.

Skjeand fotografert på turen til Runde i 2017. Foto: Anders Lundberg.