fredag 23. februar 2018

Ny topptur til Dalen

I januar arrangerte vi tur til Dalen i Telemark for å fotografere kongeørn. Turen var så populær at vi organiserte en tur til, i februar. Begge turene gikk til Jostein Hellevik som driver Dalen villmarkssenter med stor suksess. Antagelig er dette det stedet i Norge der det er mulig på se flest kongeørner på en gang. Turen i januar ble en suksess, se referat, og turen i februar ble ikke mindre suksessfull. Deltagerne fikk oppleve kongeørn på kloss hold, og de kom hjem med mange veldig gode bilder. Tilbakemeldingene fra deltagerne både i januar og februar er svært positive, så det ligger vel an til at suksessen blir gjentatt i 2019. I mellomtida kan vi glede oss over bildene som ble tatt i 2018.
Kongeørn i morgenlys. Foto: Per Ivar Bruvik.

Kongeørn med revebytte. Foto: Helge Bringeland.

Kongeørn i flukt. Foto: Helge Drange.

TUR TIL OSTERØY

Som i fjor arrangerte Biofoto Hordaland en vintertur til Osterøy. Vi var seks deltagere, og vi begynte langs Loneelven. Etter å ha utforsket mulighetene ved elven tok vi en tur til Haus.

Vi startet som sagt ved Loneelven og fulgte den nedover langs et rolig parti som etterhvert ble mer  strømmende. Etter dette gikk vi oppover elven fra utgangspunktet. Her flyter elven rolig, men med innslag av fosser og småstryk.

Det er først og fremst fossekallen som innbyr til fotografisk innsats, og vi fikk flere fine bilder av nasjonalfuglen med nyfanget fiskeyngel i nebbet. Syv sangsvaner beitet på jordene, men de følte det etterhvert sikrest å jumpe ut i elven hvor vi kunne følge dem en stund. Svanene fikk følge av en kvinand-hunn i elven. En gråhegre var også i området.

Ved Haus er det en strøm som forbinder Mjeldavågen med Osterfjorden. Strømmen er et yndet tilholdssted for ender. Stokkender og kvinender dominerte. Inne i vågen var det et par knoppsvaner på isen. Vi var ute midt på dagen så det var ikke å forvente å se for eksempel hjort eller rådyr, men alt i alt ble det en fin tur takket være oppholdsvær og solen som så vidt kom gjennom skydekket.


Jan Helge Fosså
Fossekall ved Loneelven. Foto: Tone Beate Nøkling

Sangsvaner ved Loneelven. Foto: Jan Helge Fosså.

Kvinand i Hausvatnet. Foto: Per Ivar Bruvik.

fredag 16. februar 2018

Imponerende vestlandsnatur

Onsdag 14. februar tok Sveinung Klyve oss igjennom vakker vestlandsnatur. Det var stort spenn i tilnærming og perspektiv, fra makro til landskap, både over vann og under vann. Sveinung er en ivrig turgåer, og han har alltid kameraet med seg. Standardutstyr på tur er Nikon D500 med 28-300 mm. Ellers bruker han også 200-500 mm. Vi fikk se reinsdyr fra Vikafjellet og Vossafjellene, og ett som brant seg inn i minnet var flokken med reinsdyr foran fjellet Vassfjøra. Majestetisk! Vi fikk også se flotte bilder av hjort i bratte lier, og fjellrev i motlys fra Finse. Det var også spesielt å se nærbilder av vandrefalk fra Bergen sentrum. Noen av bildene kommer i en bok Sveinung har under arbeid, og planen er å få den ut til jul. Det er bare å glede seg til den kommer.

søndag 11. februar 2018

Vestlandsnatur med Sveinung Klyve

Onsdag 14. februar er det klart for nytt medlemsmøte. Denne kvelden skal Sveinung Klyve fra Voss vise oss bilder med tema Vestlandsnatur. I Biofoto Hordaland har vi et ønske om å fremme bilder og opplevelser fra vår egen landsdel, og presentasjonen denne kvelden passer god inn i dette. Sveinung er en allsidig naturfotograf og en ivrig turgårer året rundt, ikke minst i vestnorske fjell og langs mektige vassdrag. Vi vil nok få se flotte landskap, så vel som spennende fugle- og dyreliv. Nå som våren står for dør, blir dette en inspirerende og lærerik start på en flott årstid. Møtet holdes som vanlig i Fosswinckelsgt. 6 og starter kl 18. Velkommen til alle, ta gjerne med venner og bekjente. Etter foredraget blir det drøs rundt bordene med utveksling av erfaringer og prat om kommende turer.
Alle fotos: Sveinung Klyve.tirsdag 6. februar 2018

Ny tur til Osterøy

Lørdag 10. februar blir det tur til Osterøy. Turleder er Jan Helge Fosså. Første stopp er Loneelva, med oppmøte kl 11. Kjør til Lonevåg og følg Loneelva ca. 2,3 km oppover til en parkeringspass ved bro over elva. Langs elva er det flere fossekaller som har fast fiskeplass, og kanskje dukker det også opp sangsvaner. Etter at vi har fotografert langs Loneelva, går turen til Haus og Hausvatnet. På denne tida av året pleier det å være en åpen råk ved utløpet av vatnet, og her kan vi fotografere ender i passe fotoavstand. Med litt forsiktighet går det an å lirke seg helt ned i vannkanten og fotografere fra lav vinkel, noe som kan gi flotte bilder av fuglene. Like ved, ved utløpet av elva fra Hausvatnet, er det også godt med ender, og ofte er det gråhegre som fisker her. Stativ og lang tele er velegnet for turen til Osterøy. Ta med termos og mat.
Fossekall med stingsild i Loneelva. Foto: Anders Lundberg.

Gråhegre med fangst ved utløpet av elva fra Hausvatnet. Foto: Anders Lundberg.