onsdag 25. februar 2015

Årsmøte i Biofoto Hordaland avviklet


Biofoto Hordaland avviklet årsmøte 14. januar. Foreningen ble gjenoppstartet for ett år siden, og et interimstyre har ledet aktiviteten for å se om det var interesse. I løpet av året som er gått har vi hatt møter og turer, og både stemning og interesse har vært på topp. Endelig har vi som driver med naturfoto i Hordaland fått vårt eget samlingssted hvor vi kan utveksle erfaringer, bilder og felles interesser. På årsmøtet ble det holdt valg, og det sittende interimstyret ble enstemmig valgt.

Det nye styret i Biofoto Hordaland, fra venstre: Liv-Randi Lind, Oddmund Lunde, Anders Lundberg, Jan Helge Fosså og Astrid Håvik.

mandag 23. februar 2015


Lørdag 7. mars blir det fototur med Biofoto Hordaland og JapanPhoto Bergen. Turen går til Hamretjernet i Fana, det ligger langs lokalveien mellom Kalandsvatnet og Fana kirke. Tema er fotografering av våtmarksfugl. Hamretjernet er en god lokalitet for ender, sangsvaner, gråhegre m.m. Stokkand er et fast innslag, men ofte er det andre å se, som laksand, toppand og kvinand. Sangsvane har vært gjest hver vinter i de siste årene, men de flytter seg fra sted til sted og er ikke stasjonære. Er vi heldige, er de på plass når vi kommer.
JapanPhoto stiller med diverse utstyr som det blir anledning til å prøve. De tar med både hus og objektiver, sikkert både Canon og Nikon. Dette blir en fin anledning til å få prøve spennende utstyr.
Vi har også en plan B. Dersom det er lite fugl i Hamretjernet, drar vi til Ortuvatnet i Fyllingsdalen. Her er det mye stokkender, men i tillegg fast innslag av brunnakke, sothøns og måker.
Oppmøte ved Hamretjernet lørdag 7. mars kl 11. Vi håper medlemmer fra ulike deler av fylket vil komme, derfor har vi lagt starten til kl 11.
Vel møtt alle biofotinger i Hordaland.
mvh Anders Lundberg
mobil 915 87014