søndag 11. desember 2016

Trivelig julemøte

Onsdag 7. desember var vi samlet til julemøte i Biofoto Hordaland. Tema for kveldens møte var medlemmenes bilder. Vi fikk se bilder fra årets turer i regi av Biofoto, men også fra private turer. Mange benyttet anledningen til å vise hvor de hadde vært og hva de hadde sett, og det ble en variert og spennende kveld. Etter at vi hadde sett på bildene, gikk som vanlig praten livlig rundt bordene.


Vi var også innom det vellykkede arrangementet Vestnorsk naturfotodag som vi hadde sammen med Universitetsmuseet i Universitetsaulaen 26. november. Cirka 200 besøkende var innom for å se utstillingen vi hadde satt sammen, og for å høre de fire foredragsholderne. Tilbakemeldingen har vært god, og planleggingen av neste års naturfotodag er allerede i gang. Vi planlegger for 25. november 2017, så det er bare å merke av i kalenderen.


Neste møte blir onsdag 11. januar.

fredag 2. desember 2016

Årets siste møte 7. desember

Onsdag 7. desember er det klart for årets siste møte i Biofoto Hordaland. Tema i kveld er bilder og mimring fra årets turer i regi av Biofoto eller i privat regi. Ta med inntil ti bilder hver. Bilder av fotografer på tur er spesielt velkommen. Vi legger opp til at dette skal bli et sosialt og uformelt møte. Vi vil utveksle tanker om turer, motiver og andre fotografiske tema. For oss som var med på turene blir dette et gjensyn med fine opplevelser, og for de som ikke var med på turene blir det en god anledning til å se hvordan det foregår, dvs. hvor kjekt vi har det på disse turene. Det gjelder både det sosiale og utveksling av erfaringer med utstyr, lys og teknikker.


Møtet holdes som vanlig i Fosswinckelsgt. 6 i Bergen, og det begynner kl 18. Alle er velkommen, men spesielt velkommen til nye medlemmer (som vi har fått noen av i det siste).
 Foto: Per Ivar Bruvik.


 Foto: Sveinung Sigbjørnsen.


  Foto: Sveinung Sigbjørnsen.


 Finjustering av skarphet. Foto: Sveinung Sigbjørnsen.


Foto: Reidar Toresen.