onsdag 16. mai 2018

Få bedre smell i bildene

Tekst og illustrasjoner: Anders Lundberg

For å sikre god balanse mellom lyse og mørke partier i bildene, er det vanlig å sjekke histogrammet. Dersom et bilde inneholder mønstre med et variert spekter av lysstyrker, vil spredningen av fargetoner fordele seg jevnt over histogrammet. Om bildet er mørkt, vil spredningen av fargetoner forskyves mot venstre; om bildet er lyst, vil fargetonene forskyves mot høyre. Ved å sjekke histogrammet, kan en se om eksponeringen er riktig, eller om det må justeres den ene (mørkere) eller andre veien (lysere).

En alternativ og ofte raskere måte å sjekke om bildet er korrekt eksponert, er å sjekke høylysvisningen som mange kameramodeller har. Alle de kjente kameraprodusentene har denne funksjonen innebygd i mange av sine kameraer. Det kalles forskjellige ting, som høylysvarsling, høylysblinking o.l., men de fungerer stort sett på samme måte. Høylysvarsling er spesielt nyttig for å sjekke om det finnes utbrente partier i bildet. Det kan typisk være hvite partier, som snøfenner, hvite deler av fugler, hvite skyer eller andre helt lyse felter. Om du bare sjekker skjermen på baksida av kameraet, kan du lett bli lurt og tro at bildet er korrekt eksponert. Med høylysvarslingen aktivert, vil deler av bildet som eventuelt er overeksponert (utbrent) blinke. Dersom det skjer, må du blende ned eller kompensere eksponeringen. Dette gjelder også dersom du tar bilder i råformat. Dersom bildet inneholder utbrente partier, er det ikke mulig å hente fram detaljer i disse partiene i etterbehandlingen. Derfor er det svært nyttig å sjekke om du har høylysblinking. I motiver med stor kontrast mellom lyse og mørke partier, kan det hende du må kompensere så mye at andre deler av bilder blir undereksponert. Fortvil ikke. Dette kan enkelt rettes opp i etterbehandlingen med å lette i skyggepartiene.

Hvordan aktiveres høylysvarslingen? Det gjøres enkelt i menyen, men på litt forskjellig måte hos de ulike produsentene. Om vi begynner med Nikon, finner du denne funksjonen i avspillingsmenyen. Der skal du åpne undermenyen  ”Visningsalternativer for avspilling”. Der bestemmer du opptaksinformasjonen som skal vises ved å klikke av de alternativene du ønsker. Mine valg er ”Ingen (bare bildet)”, ”Høylys”, ”RGB-histogram” og ”Oversikt”. I denne sammenhengen er det alternativet ”Høylys” som er relevant. Om du klikker av på den, har du aktivert høylysvarslingen. Når du henter fram et bildet på skjermen på baksida av kameraet, kan du bla deg igjennom de ulike visningsalternativene du har klikket av (inklusive ”Høylys”) ved å trykke på den nedre delen av multifunksjonsvelgeren. Det er bare å prøve.

 Høylysvarslingen på Nikon aktiveres i Avspillingsmenyen, Visningsalternativer for avspilling.
 I undermenyen Visningsalternativer for avspilling klikker du av de visningsalternativene du ønsker skal komme fram. For enkelhets skyld er det her bare krysset av for "Høylys".
Dersom du har utbrente partier i bildet, vil disse blinke, her markert som svarte felt i de hvite snøfennene. Dersom bildet er korrekt eksponert, vil det ikke blinke i noen av høylysene.

Korrekt eksponert bilde med tegninger i alle deler, også de hvite partiene. Ingen høylysblinking.

Tilsvarende er det på de andre merkene. Her ser du den relevante menyen på Canon 5D Mark IV. Der finner du høylysvarslingen i den blå menyen, der du klikker på ”Highlight alert” eller ”Høylysvarsling” på norsk. Sony har en tilsvarende varsling, men den er utformet på en litt annen måte. Du finner den under Zebra-menyen. Når du klikker på den, vil eventuelle utbrente partier vises med en stiplet linje.

Høylysvarslingen hos Canon finner du i den blå menyen.

Høylysvarslingen hos Sony ligger under Zebra-menyen.Høylysvarslingen er ikke et alternativ til sjekk av histogrammet, men et supplement. I praksis er det lurt å sjekke begge. Gjør du det, får du garantert mer smell i bildene dine.

1 kommentar: