torsdag 3. mai 2018

Bli med til Runde i juni

21-24. juni drar vi til Runde igjen. Vi har leid et hus i Runde havn, og noen skal også bo på Runde Miljøsenter like ved. Det blir turer til fuglefjellene fra landsida, for å fotografere lunde og havørn. På veien passerer vi gjennom storjoens enemarker. Vi skal også fotografere langs strendene, hvor vi kommer tett på gråhegre, gravand, tjeld, skjærpiplerke, og kanskje oter og sel. Vi skal også ut i båt for å se fuglefjellene fra sjøsida. Er det fint vær, kan båten gå inn i en hule. På sjøen kommer vi tett på toppskarv, lunde, alke og havsule, enten de ligger på sjøen eller seiler forbi i lufta.

Turene til Runde er alltid kjekke. Vi praktiserer kameratkjøring, og deler på utgiftene. I huset vi leier kan vi lage maten selv, eller vi kan spise middag i kaféen på miljøsenteret. Turen er et høydepunkt sosialt og fotografisk, og vi deler med hverandre erfaringer og kunnskap, ikke minst om fokusfunksjoner, bakfokusknappen, tolking av histogrammet osv. Det er bare å melde seg på.
Bilen kan noen ganger gi god kamuflasje og man kommer tett innpå fuglene. Foto: Anders Lundberg.

Skjeand fotografert på turen til Runde i 2017. Foto: Anders Lundberg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar