onsdag 25. februar 2015

Årsmøte i Biofoto Hordaland avviklet


Biofoto Hordaland avviklet årsmøte 14. januar. Foreningen ble gjenoppstartet for ett år siden, og et interimstyre har ledet aktiviteten for å se om det var interesse. I løpet av året som er gått har vi hatt møter og turer, og både stemning og interesse har vært på topp. Endelig har vi som driver med naturfoto i Hordaland fått vårt eget samlingssted hvor vi kan utveksle erfaringer, bilder og felles interesser. På årsmøtet ble det holdt valg, og det sittende interimstyret ble enstemmig valgt.

Det nye styret i Biofoto Hordaland, fra venstre: Liv-Randi Lind, Oddmund Lunde, Anders Lundberg, Jan Helge Fosså og Astrid Håvik.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar