tirsdag 6. februar 2018

Ny tur til Osterøy

Lørdag 10. februar blir det tur til Osterøy. Turleder er Jan Helge Fosså. Første stopp er Loneelva, med oppmøte kl 11. Kjør til Lonevåg og følg Loneelva ca. 2,3 km oppover til en parkeringspass ved bro over elva. Langs elva er det flere fossekaller som har fast fiskeplass, og kanskje dukker det også opp sangsvaner. Etter at vi har fotografert langs Loneelva, går turen til Haus og Hausvatnet. På denne tida av året pleier det å være en åpen råk ved utløpet av vatnet, og her kan vi fotografere ender i passe fotoavstand. Med litt forsiktighet går det an å lirke seg helt ned i vannkanten og fotografere fra lav vinkel, noe som kan gi flotte bilder av fuglene. Like ved, ved utløpet av elva fra Hausvatnet, er det også godt med ender, og ofte er det gråhegre som fisker her. Stativ og lang tele er velegnet for turen til Osterøy. Ta med termos og mat.
Fossekall med stingsild i Loneelva. Foto: Anders Lundberg.

Gråhegre med fangst ved utløpet av elva fra Hausvatnet. Foto: Anders Lundberg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar