onsdag 9. januar 2019

Pangstart på nyåret

Biofoto Hordaland hadde årsmøte 9. januar, med godt frammøte. Oddmund Lunde fra styret presenterte årsmeldingen for 2018, som var et aktivt år for foreningen, med mange møter og spennende turer, både i nærmiljøet og til andre steder i Norge, som Dalen i Telemark, Runde og Dovre. I juni var vi vertskap for landstreffet i Biofoto, og det foregikk med rekorddeltagelse i vakre Rosendal. Et annet høydepunkt var Vestnorsk naturfotodag i Universitetsaulaen, i samarbeid med Universitetsmuseet. Det samlet ca. 250 besøkende og ble en stor suksess, ikke minst takket være fire fantastisk flinke fotografer: Audun Hølleland, Wenche Dale, Olav Thokle og Kai Jensen.
Liv-Rand Lind presenterte regnskapet for 2018, og det kom fram at foreningen har styrket sin økonomi i løpet av året. Forslag til budsjett for 2019 ble lagt fram og alt ble godkjent av årsmøtet.
Fire av fem styremedlemmer var på valg, og tre av disse hadde ønske om å tre ut av styret. De hadde sittet i styre i fem år, og ønsket å slippe til nye krefter. Følgende fire ble valgt for to år: Per Ivar Bruvik, Bente Larsen, Tone Beate Nøkling og Anders Lundberg. Audun Hølleland var ikke på valg og sitter for ett år til.
Etter valget ble Jan Helge Fosså, Liv-Randi Lind og Oddmund Lunde takket av og berømmet for godt samarbeid og styrearbeid gjennom fem år. Det ble også rettet takk til JapanPhoto for godt samarbeid i året som gikk.

Etter årsmøtet hadde vi invitert fire fotografer fra egne rekker til å vise 40 bilder hver. Egil Sæle begynte, og han viste bilder fra eget nærmiljø i Øygarden. Mange av bildene var fra fjæra der han hadde funnet utrolige mønstre og farger både over og under vann. Andre var fra holmer og skjær gjødslet av sjøfugler, og med en blomsterprakt nesten uten sidestykke. Janne Monsen fulgte opp med en flott beretning om sin tilnærming til naturfoto, fra begynnelsen med analogt kamera til dagens digitale. Vi fikk se bilder fra eget nærmiljø og fra fotoreiser i inn- og utland, med flotte bilder fra Namibia, moskus på Dovre og fenomenale bilder av frådende hav i flott lys. Helge Bringeland avsluttet det hele med en personlig fortelling om hans vei inn i Biofoto og naturfotografering. Han presenterte reflekterte tanker om det som skjer med naturen og verden i dag, og hvordan vi som fotografer kan bidra både til å sette fokus på det som er bekymringsfullt og det som er flott og viktig å ta vare på.
Det var utrolig inspirerende og flott å se og høre på Egil, Janne og Helge. Hver på sin måte viste de hvorfor naturfotografering er så gøy som det er, og at vi kan ha en viktig oppgave i dagens verden. Det var så utrolig kjekt å sitte i salen og høre på dette. I løpet av kvelden ble det veldig klart og tydelig at Biofoto Hordaland er en forening av og for ivrige og flinke fotografer. Vi er en gjeng som har fått til mye sammen, vi er på hogget og vi gleder oss til kommende møter og turer utover våren. Biofoto er toppen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar